Γερμανικά

Μια γλώσσα που κερδίζει συνεχώς την εκτίμηση όλων λόγω της επικράτησης της στις κοινωνικο οικονομικές συνθήκες της εποχής.


Εξεταζόμενα Επίπεδα στο ΚΠΓ*

Επίπεδο Α1 Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο Α2 Βασική γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο Β1 Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο Β2 Καλή γνώση της ξένης γλώσσας
Επίπεδο Γ1 Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας

*ΚΠΓ: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Εξετάσεις για αυτό τα πτυχία διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο)

Εξεταζόμενα Επίπεδα στο Goethe- Institut

Επίπεδα του Goethe-Institut Επίπεδα του CEF* Εξέταση του Goethe-Institut
A 1 A 1 Fit in Deutsch 1
Start Deutsch 1
A 2 A 2 Fit in Deutsch 2
Start Deutsch 2
B 1.1 B 1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche
B 1.2 Zertifikat Deutsch
B 2.V B 2 Zertifikat Deutsch für den Beruf
B 2.1 Goethe-Zertifikat B2
B 2.2 Test Deutsch als Fremdsprache
C 1.1 C 1 Prüfung Wirtschaftsdeutsch
C 1.2 Goethe-Zertifikat C1
  Test Deutsch als Fremdsprache
C 2.1 C 2  
C 2.2 Zentrale Oberstufenprüfung1
KDS Kleines Deutsch Sprachdiplom
GDS Großes Deutsch Sprachdiplom

 

logo

Προεγγραφές

Προεγγραφές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο το μήνα Μάιο, για την κατοχύρωση μιας θέσης στο σχολείο μας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Περισσότερα...

Εγγραφές

Οι Εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή του μαθητή στο σχολείο μας επισημοποιείται με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης...

Περισσότερα...

Δημιουργικό Εργαστήρι

Κάθε Σάββατο δημιουργούμε μαζί με τους μαθητές μας! Κατασκευάζουμε, ζωγραφίζουμε και μαθαίνουμε τον πολιτισμό κάθε χώρας ταξιδεύοντας με πολλά παιχνίδια!

Ταχύρυθμα προγράμματα ενηλίκων

Στο φροντιστήριό μας πραγματοποιούνται ταχύρυθμα προγράμματα ξένων γλωσσών για ενήλικες.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία για αναγνωρισμένα πτυχία ξένων γλωσσών σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τη βοήθεια των έμπειρων και καταξιωμένων στο χώρο εκπαιδευτικών μας. 

Φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα εντατικά προγράμματα επιμόρφωσης προσφέρονται σε

Στρατιωτικούς | Αστυνομικούς | Τραπεζικούς υπαλλήλους | Εκπαιδευτικούς

Γιατί να επιλέξω Lingue Center

Προσφέρουμε το καλύτερο σε όλους τους μαθητές με σκοπό ένα γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Διαθέτουμε ποιότητα στη διδασκαλία και πείρα που οδηγεί τον σπουδαστή μας στον στόχο του ακολουθώντας δοκιμασμένα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών.   

Mail to us

Email:
Θέμα:
Μήνυμα: